Ultrazvučni čistač aniloksa

QUICKER U Ultrazvučni čistač aniloksa

QUICKER ultrazvučni čistači aniloksa i aniloks slivova individualno su dizajnirani kako bi odgovarali potrebama vaše štamparije.

Čistači aniloksa QUICKER podjednako efikasno rade sa svim vrstama boja uz upotrebu namenskih hemijskih sredstava. Potpuno automatizovan postupak za potpuno i sigurno održavanje valjaka. Savršen učinak čišćenja pomaže smanjenju vremena podešavanja štampe, minimalizuje vreme stajanja štamparske mašine, povećava vek trajanja vaših valjaka i optimizuje kvalitet štampe.

Prednosti ultrazvučnog perača QUICKER:

Ultrazvučni talasi aktiviraju proces kavitacije (brza transformacija tečnosti iz tečnog stanja u gasovito stanje), stvarajući mehuriće gasa, čija implozija (suprotno eksploziji) u kontaktu sa površinom aniloksa stvara pritisak i temperaturu. Ova pojava dovodi do efikasnog i sigurnog čišćenja ćelija aniloks valjaka. Ultrazvučni čistač QUICKER predstavlja mudru investicijau obzirom da pruža najpotpunije čišćenje vaših aniloksa.

Ultrazvučni čistač aniloksa – kratak i potpuno neagresivan postupak čišćenja ostavlja valjke savršeno čistim i spremnim za upotrebu u roku od 25 minuta, ne uzrokuje njihovo trošenje ili oštećenje.

Čišćenje ultrazvukom ne uzrokuje mehanička oštećenja na površini aniloksa. Ultrazvučni talasi i kavitacija potpuno su bezbedni. Kavitacija je stvaranje vrlo malih sićušnih mehurića vakuuma u rastvoru, njihove pulsacije i implozije, što uzrokuje lokalni pritisak čak nekoliko hiljada atmosfera. U jednom kubnom centimetru u 1 sekundi nastaju milioni udarnih talasa koji odvajaju čestice prljavštine pričvršćene na površinu aniloksa. Ultrazvučni talasi uzrokuju mešanje rastvora. Ultrazvuk prolazi kroz metale i staklo.

Ultrazvučni čistač aniloksa može biti opremljena sa jednom ili dvostrukom frekvencijom. Niža frekvencija čišćenju bolja je za veće ćelije aniloksa. Niže frekvencije imaju tendenciju čišćenja agresivnije, tako da veće ćelije mogu podneti njihovu akciju. Za osjetljivije, manje aniloks ćelije i osetljivo čišćenje najbolje je koristiti višu frekvenciju. Na višim frekvencijama talasi mogu lakše prodirati kroz male ćelije i pukotine.

Instalacija i podešavanje mašine zaista jednostavni i brzi.

Potrošnja vode je veoma mala, perači imaju ugrađeni cirkulacioni sistem koji omogućava dugotrajniju upotrebu rastvora.

Za temeljno pranje valjka koristi se kombinacija ultrazvučnih talasa i sredstva za čišćenje. Aniloks se rotira u zagrejanom rastvoru hemijskog sredstva (npr. Kaustična soda). Ultrazvučni talasi aktiviraju proces kavitacije, formirajući mehuriće gasa čija implozija u kontaktu s površinom aniloksa oslobađa pritisak i temperaturu koji pomažu otapanju i uništavanju onečišćenja u anilox ćelijama.

QUICKER U500

Primer konfiguracije mašine

Maksimalna dužina aniloksa
Dimenzije mašine
Napajanje
Ostali zahtevi
Zapremina rezervoara hemije
Zapremina rezervoara vode

500 mm
W. 850mm H. 1100mm L. 680mm
230[V] 50[Hz]
Komprimovani vazduh 6 bara
20[l]
20[l]

mycie wałków rastrowych
mycie wałków rastrowych

Kako radi?

Preporučena hemija

QUICKER Anilox Ultra

czyszczenia walców rastrowych

QUICKER Anilox Neutral

QUICKER Anilox Gel

QUICKER Anilox APC

Da li ste spremni da kupite QUICKER U - ultrazvučni čistač aniloksa?

Kontaktirajte nas

Pomoćićemo vam da povećate efikasnost, poboljšate kvalitet štampe i ponovljivost. Ovim osiguravate konkurentsku prednost godinama unapred
By browsing our site, you agree to the processing of your personal data left while using the Website and other parameters saved in cookies stored on the device used to browse the website. More: Privacy policy
Ok, I accept.