Perač klišea nakon štampe

QUICKER C Perač klišea nakon štampe

Perač klišea QUICKER C predstavlja veoma efikasan uređaj za pranje flekso klišea nakon štampe. Namenjen je pranju svih vrsta boja (vodene, solventne UV boje).

Mašina automatiziuje postupak čišćenja nakon štampe, povećava produktivnost i efikasnost čišćenja štamparske forme. U kratkom vremenu od samo nekoliko minuta, dobivamo savršeno čist kliše koji je suv i spreman za neposrednu upotrebu. Čistač flekso klišea QUICKER C izvodi intenzivan i potpuno zaokružen proces u tri koraka – čišćenje, ispiranje i sušenje.

Korisnici cene:

Pranje klišea nakon štampe odvija se u zatvorenoj komori i zahvaljujući korištenim rastvorima vrlo je tiho.

Kontrola se vrši jednim tasterom, a razmena hemije i vode odvija se u istim transportnim kanisterima u kojima su oni dostavljeni. Ne mora se ništa pretakati.

Klišea se transportuju na posebnom kajišu koji sprečava njihovo ispadanje u rezervoar.

Automatski sistem pranja flekso klišea nakon štampe vrlo brzo izvodi ovaj postupak. Rezultat pranja je 100% čista, suva i spremna klišea za ponovnu upotrebu.

Mašina je opremljena odgovarajućim senzorima uz pomoć kojih ima mogućnost komunikacije s našim servisnim odeljenjem.

Perač klišea nakon štampe je dizajnirana kako bi automatizovala i poboljšala produktivnost kao i performanse čišćenja fotopolimernih klišea. To garantuje visok, ponovljiv kvalitet štampe i skraćeno vreme isporuke gotovog proizvoda.

U ponudi su uređaji sledećih specifikacija:

QUICKER C66

QUICKER C96

QUICKER C140

Radna šitina
Minimalna dužina klišea
Dimenzije mašine
Napajanje
Ostali zahtevi
Zapremina rezervoara za hemiju
Zapremina rezervoara za vodu

660 [mm]
200 [mm]*
Š. 1200 V. 1100 D. 2100 [mm]
230 [V] 50 [Hz]
Komprimovani vazduh 6 bara
20 [L] + original QUICKER tank
20 [L] + original QUICKER tank

960 [mm]
200 [mm]*
Š. 1500 V. 1100 D. 2100 [mm]
230 [V] 50 [Hz]
Komprimovani vazduh 6 bara
20 [L] + original QUICKER tank
20 [L] + original QUICKER tank

1400[mm]
200 [mm]*
Š. 1900 V. 1100 D. 2100 [mm]
3×400 [V] 50 [Hz]
Komprimovani vazduh 6 bara
60 [L]
30 [L]

Perač klišea nakon štampe - kako radi?

Preporučena hemija za čišćenje klišea

Quicker Cleaner SOLVENT

Quicker Cleaner UV

Quicker Cleaner UV

Quicker Spray-On Cleaner

Quicker Spray-On Cleaner

Da li ste spremni da kupite QUICKER C?

Kontaktirajte nas

Pomoćićemo vam da povećate efikasnost, poboljšate kvalitet štampe i ponovljivost. Ovim osiguravate konkurentsku prednost godinama unapred.
By browsing our site, you agree to the processing of your personal data left while using the Website and other parameters saved in cookies stored on the device used to browse the website. More: Privacy policy
Ok, I accept.